Ellen doet meer.....

Scan sociaal plan

Een sociaal statuut kan nog wel eens formuleringen bevatten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Of zelfs tegenstrijdig zijn. Wilt u eerder gemaakte fouten voorkomen? Ik scan het concept vanuit het perspectief van het selectie- en/of plaatsingsproces.

Interne communicatie

Na het plaatsingsproces is de grote organisatieverandering een feit. Dit proces is dan ook bij uitstek het moment dat de verandering concreet wordt voor de medewerkers. Een goede informatievoorziening is dan ook cruciaal. Ik stel mijn kennis van plaatsingsprocessen graag beschikbaar aan de communicatieadviseurs.

Klankbord

Als geen ander weet ik de weg in plaatsingsland en fungeer dan ook graag als uw klankbord en adviseur hierin. Alle kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan, deel ik met u om uw plaatsingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen.