Praat mar Frysk

Je hersenen af en toe even een boost geven, daar blijven ze lekker scherp van. En die boost, dat is goed gelukt met de spoedcursus ‘Praat mar Frysk’ die ik onlangs heb gevolgd bij Afük. Met een klein groepje hebben we in rap tempo de Friese taal tot ons genomen. Vijf dagen op rij van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn we bestookt met het Fries waarbij de leerkrachten al vanaf dag 1 alleen nog Fries spraken. ’s Avonds was ik dan ook eindeloos moe omdat zoveel nieuwe informatie toch even een plekje moest zoeken in mijn hersenen. 

Duits?
Grappig detail hierbij was dat bij iedere poging om iets terug te zeggen in het Fries – hoe eenvoudig ook – mijn Duitse chip in mijn hersenen “aan ging”. En die was heel ingewikkeld weer uit te krijgen. Zo hebben we (of moet ik zeggen ik) lang geoefend op Afük wat toch echt als Afoek uitgesproken moet worden en niet als Afuuk. 

Nuanceverschil in klank
Op allerlei manieren zijn we meegenomen in de wondere wereld van het Frysk. Wondere wereld, zeg ik, want hoe wij arme niet-Friestaligen toch ooit het verschil moeten gaan horen tussen heal (half) en hiel (heel)!! En dat maakt toch echt een groot verschil bij de bakker. 

Terschelling
Om te voorkomen dat er ook maar iets van onze gebruikelijke besognes door zou sijpelen in deze week, zaten we op Terschelling bij de Volkshogeschool. De associaties die ik vooraf met Terschelling had, werden ruw teniet gedaan omdat in deze week de temperatuur beneden het vriespunt was en er een straffe oostenwind waaide. Kâld!!, was dan ook een van de eerste woorden die wij goed konden uitspreken en onuitwisbaar in mijn hersenen zit gebeiteld.

Rendement!
Ondanks het feit dat een week wat kort klinkt om een taal te leren, ben ik aangenaam verrast door het rendement van deze cursus. Waar ik vooraf durfde te zeggen dat ik het Fries wel een beetje kon verstaan, kan ik nu ook echt volgen wat er wordt gezegd en de krant lezen. Complimenten dan ook aan de leerkrachten die ons onvermoeibaar hebben klaargestoomd voor dit niveau.