Een voorlopige plaatsingsbrief maakt een einde aan een lange,onzekere periode. Eindelijk weten medewerkers waar ze aan toe zijn. Na maanden spanning is er duidelijkheid over de eigen positie in de nieuweorganisatie. Sommigen zijn blij met de uitkomst, maar er zijn ook mensen die teleurgesteld zijn. Dat laatste is lang niet altijd nodig. Hoevoorkom je teleurstellingen in een plaatsingsproces?


Onbekend fenomeen
Het plaatsingsproces is voor veel mensen een onbekend fenomeen. Hetdaadwerkelijke proces vindt achter gesloten deuren plaats. Een aantalweken of soms maanden buigen (al dan niet) externe, wijze lieden zichover de toekomst van vele medewerkers. Niets is zeker. Er zijnmedewerkers die prima weten wat een plaatsingsproces inhoudt omdat zedit al eens eerder hebben meegemaakt. Maar er is ook altijd een grotegroep die niet of nauwelijks bekend is met de regels van het spel. Alszij dan ook nog eens niet of verkeerd worden voorgelicht, dan leidt ditvaak tot valse hoop of verkeerde verwachtingen. En uiteindelijk totteleurstellingen en frustratie.

Waar gaat het mis?
Sommigen medewerkers zijn hetniet eens met hun volgfunctie. Er zijn organisaties die deze medewerkers adviseren dit voor te leggen aan de plaatsingscommissie. De verwachting ontstaat, dat de commissie dit recht kan trekken.

Er zijn mensen die het plaatsingsproces dankbaar aangrijpen om hunambitie waar te maken. Zij verwachten dat de plaatsingscommissie hierrekening mee zal houden.

Het komt ook regelmatig voor dat medewerkers feitelijk ander werkdoen dan in hun formele functiebeschrijving staat. En niet voor eenweekje, maar soms al maanden of zelfs jaren. Zij denken dat zij hier een commissie van kunnen overtuigen en dat ze daarmee recht hebben op eenfunctie die aansluit bij hun feitelijke werkzaamheden.

Van het kastje naar de muur
Al deze voorbeeldenzijn dagelijkse praktijk voor een plaatsingscommissie. En al die mensendie verwachtingen hebben die lijken op bovenstaande voorbeelden, komenvaak bedrogen uit. Want een plaatsingscommissie is er niet voor om dezeverwachtingen waar te maken. Dus wat doet een commissie? Die legt eenaantal van dit soort zaken weer terug bij de organisatie. En zo wordteen medewerker van het bekende kastje naar de muur gestuurd.

Hoe werkt een plaatsingscommissie?
Eenplaatsingsproces is heel technisch. Medewerkers met eenplaatsingsgarantie hebben nu een baan en kunnen rekenen op een baan inde nieuwe organisatie. Het is de taak van een plaatsingscommissie dezemensen te plaatsen. Meestal wordt hierbij het uitgangspuntmens-volgt-werk gehanteerd. Klopt de functiebeschrijving niet, omdat een medewerker feitelijk iets anders doet dan deze beschrijving? Dan looptdie medewerker het risico op een in zijn ogen verkeerde volgfunctiegeplaatst te worden. Een commissie is immers met handen en voetengebonden aan regels.

Voorkom misverstanden en teleurstellingen
Eengoede communicatie vooraf kan veel problemen voorkomen. Leg de regels en procedures rondom een plaatsingsproces duidelijk uit aan medewerkers en leidinggevenden. Zorg er daarnaast voor dat de functiebeschrijvingenvan de zgn was-functies kloppen, al dan niet per peildatum. Dat lijktextra en onnodig werk, maar je voorkomt er wel mee dat medewerkers opverkeerde volgfuncties worden geplaatst.